Specifikace optiky v dalekohledu

Specificaties van de optiek in de telescoop

Dalekohled má mnoho různých charakteristik, proto jsme je zde rozdělili na optické a jiné. Abychom vás seznámili s optickými charakteristikami dalekohledu, rádi bychom vysvětlili vliv průměru objektivu na obraz. Nebo jak ohnisková vzdálenost ovlivňuje výsledné zvětšení. To vám jako astronomovi umožňuje vytvořit si lepší představu o tom, co chcete.

 

Objektivní průměr

Objekt je primární čočkou nebo zrcadlem dalekohledu a určuje, kolik světla může dalekohled zachytit. Čočka přispívá k jasnosti obrazu. Čím větší je objektiv, tím více světla vstupuje do dalekohledu. Díky tomu je váš obraz jasnější a umožňuje vám vidět dále. Spíš budete trpět světelným znečištěním. Při koupi dalekohledu je proto důležité mít na paměti, co chcete dalekohledem pozorovat. Na základě toho můžete určit, jak velký má být objektiv a jaký typ dalekohledu je pro něj vhodný.

 

Ohnisková vzdálenost

Fokální vzdálenost je vzdálenost, kterou musí světlo urazit, aby se sblížilo v jednom bodě (ohniskovém bodu). Důležitá je ohnisková vzdálenost. Jak bylo popsáno dříve, zvětšení na tom částečně závisí. Často platí, že čím větší je ohnisková vzdálenost, tím větší může být zvětšení. Ohnisková vzdálenost nemusí nutně souviset s délkou tubusu dalekohledu. Katadioptrické dalekohledy světlo několikrát odrazí, než dosáhne okuláru. Tím je zajištěna velká ohnisková vzdálenost s relativně krátkou trubicí.

 

Zvětšení

Častou začátečnickou chybou je výběr dalekohledu podle jeho zvětšení. Samotné zvětšení však nemá nic společného s optickým výkonem dalekohledu.

Při zvětšování snímků dalekohled používá kombinaci čoček. Konečné zvětšení je určeno ohniskovou vzdáleností samotného dalekohledu v kombinaci s ohniskovou vzdáleností okuláru. Problém je v tom, že čím vyšší je zvětšení, tím menší je zorné pole a tím nižší je jas obrazu.

Pravidlo, které používáme, je, že maximální smysluplné zvětšení dalekohledu je 2x průměr (v milimetrech) čočky nebo zrcadla. Například: pokud má dalekohled průměr čočky 114 milimetrů, pak je maximální smysluplné zvětšení 228x. Při větším zvětšení se kvalita obrazu výrazně snižuje. Většina astronomických objektů je navíc nejlépe vidět při malém zvětšení. Tímto způsobem lze zachytit nejvíce světla.